An Nhiên

Sống an nhiên vì đời là cõi tạm
Như hạt mưa cuối chiều rồi tan biến 
Chiếc lá xanh rồi cũng xa lìa cành 
Nay hồng trần, mai lại hoá hư vô 

Sống xa quê khó khăn và cách trở 
Vẫn tươi cười không bao giờ than thở 
Đấng nam nhi sống giữa đất Sài Thành 
Có xá chi chuyện nắng gió mưa giông 

Tiền tài danh lợi là hư không 
Chỉ mong có chút gì, lưu cõi trần 
Sinh ra tay trắng về lại trắng tay 
Nợ đời vay trả, vay trả vay 

Ai ai rồi cũng về với thiên cổ 
Đinh luật muôn đời chẳng thể thay 
Ung dung tự tại vui khoẻ sống 
An nhiên mặc đời có đổi thay.
 - - - - - - 
27.09.2020 K'Him - KTS. Nguyễn Viết Khim