Bình Thản

Mười ba ta bước ra đời
Vượt bao thử thách kệ đời bước đi
Tiền tài được mất mấy khi
Giữ tâm thanh thản uy nghi giữa trời

Thong dong tự tại không lời
Giản đơn ta sống tự đời sẽ vui
Có đau miệng cũng phải cười
Mặt không biến sắc người đời không hay

Nhiều khi khoé mắt cay cay
Thì nhắm mắt lại đố ai biết gì ?
Đường đời rộng mở ta đi
Sức dài vai rộng xá gì gian nan
– – – – – – – – – –
14.09.2020 K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim