Chạy 2

Lại muốn đi thật xa 
Chạy điện thoại Za_Lo 
Chạy còi xe bụi đường 
Chạy phố phường tấp nập 
Chạy đô thị phồn hoa 
Về với rừng với núi 
Đón sương mờ ban mai 
Hoà cùng tiếng chim ca 
Bên hương hoa cỏ dại 
Tiếng dế kêu đêm dài 
Bên khói thuốc cay cay 
Nghĩ về một ngày mai 
Xây đắp một tương lai 
Thước Tầm mãi lâu dài ❤️
----------
07.10.2020. K'him