Chim Cu Gáy !

Chim Cu Gáy 🐧
– – – – – – –
Chim cu anh gáy rộn lòng
Cục cúc cu gật gù quay lồng tía
Chân hồng mắt đỏ cườm đen óng
Đệ nhất đồng hoang lắm kẻ trông
Nay hoàng tử tôi đã sa lồng
Cục cúc cu cu nghiêng đầu ngóng
Giọng gù thổ sấm vẫn vô song
Thú vui chơi cu từ thuở nhỏ
Lớn lên vẫn thế thích chơi cu !
– – – – – – – – –
11.11.2019 . K’Him – Nguyễn Viết Khim