Chú Bé Ngày Xưa

Chú bé chăn bò 
Ngày nào còn đó 
Cái thời khốn khó
Bữa đói bữa no
Cơm ăn không có 
Đêm nằm co ro 

Chú bé chăn bò 
Giờ vẫn còn đó 
Cái gì cũng có 
Cơm ăn không lo 
Nhìn thì giàu có 
Trăm thứ phải lo 

Trên vai nặng gánh 
Cơm no áo ấm
Sự nghiệp công danh 
Của bao con người 
Miệng thì tươi cười 
Đêm nằm thao thức 

Thôi thì gắng sức 
Nghề nào cũng cực 
Mai này đủ lực 
Nay đây mai đó 
Về quê chăn bò 
Mơ được tự do.  
- - - - - - -

01.09.2020 K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim