Cõi Tạm…

Cõi Tạm ! 
- - - - -
Trần Gian cõi tạm mà thôi
Được không có chi mà tôi cưỡng cầu
Tiền tài buông bỏ từ lâu
Danh vọng cũng gác chẳng cầu thứ chi

Sinh ra là đấng nam nhi
Đội trời đạp đất màng gì khổ đau
Cuộc sống vạn sự muôn màu
Đen trắng đúng sai khác nhau cách nhìn

Tâm bất biến, vạn sự tin
Không duyên không phận, không nhìn thấy nhau
Gặp nhau là phép nhiệm màu
Can chi phải sống gieo sầu cho nhau 

Tóc xanh rồi cũng đổi màu 
Sân si rồi cũng nằm sâu chốn nào?
Đời có thực, đời hư ảo
An nhiên tự tại ta ngẩng cao đầu !
22.12.2019 K'Him - KTS. Nguyễn Viết khim