Đất Mẹ Ơi !

Đêm không ngủ thương về nơi đất mẹ 
Đang gồng mình chống chọi bão chồng bão 
Mái nhà tranh cả một đời tạo dựng 
Lũ tràn về càng quét cả đau thương

Nước trắng đồng gió xô ngã hàng cau 
Ngập mái nhà con trâu già cũng chết 
Miền trung nghèo lại chất chồng đau khổ 
Làm gì đâu, mẹ thiên nhiên đòi nợ ?

Người miền trung chất phát thật thà
Đậm tình người, tấm lòng luôn rộng mở 
Vẫn bám làng nơi đất cằn sỏi đá 
Vẫn một lòng trước sau không đổi dạ

Con tha hương nơi xứ người xa lạ 
Vẫn hướng về quê hương là tất cả 
Gởi quê nhà bao thương cảm xót xa 
Vài dòng thơ nhạt nhoà đêm đẫm lệ 

- - - - - - - - 

27.10.2020 - K'Him nhớ nhà