Dòng sông nhỏ!

Đời K'Him như dòng sông nhỏ
Uốn lượn quanh co, bèo trôi lững lờ
Nước trong xanh biếc hững hờ
Xuồng ai thơ thẩn, chiều chiều lưới buông?
Mặt nước buồn con cá lặn
Đêm ta về lòng nặng một dòng sông
Dang tay ôm nước vào lòng
Ôm cả dòng sông, xuồng không bến đỗ
Mai này đời K'Him có khổ
Xuôi dòng buông lưới, xuồng gỗ trên sông! 
--------------------------
21.08.2019 . K'Him - KTS. Nguyễn Viết Khim