Hoa Cỏ May !

Ta về ôm gió đồng quê
Lang thang đồi cỏ triền đê thuở rồi
Hoa may tím cả ngọn đồi
Hoa buồn hiu hắc, bồi hồi gió bay
Tròn xoay, sắc nhọn, thân gầy
Chiều tím heo may, hoa buồn hoang dại 
Hoa cỏ may, hoa cỏ may! 
Không hương không sắc mà say lòng người !
--------------------
25.08.2019 K'Him - KTS. nguyễn Viết Khim