Kìa Chú Bộ Đội ! 💕

Kìa chú bộ đội ! 🥰 

– – – – – –
Ơ kìa chú bộ đội
Hành quân giữa thời bình
Vẫn một màu xanh xanh
Ba lô và tay súng

Chốt chặn mọi nẻo đường
Không ngại nắng gió sương
Mang hộp sữa, cân đường.
Bó rau và ký gạo …

Dù là CÂN hay KÝ
Dù Là HEO hay LỢN
Vì nhân dân tiến bước
Bắc Nam là đồng bào

Đẩy lùi con co – vít
An sinh đến mọi nhà
Bó cải và dưa cà…
Quên đi súng A – K

Sử ghi, anh hùng ca
Anh lính giữa thời bình
Mười bốn ngày hi vọng
Đất nước trọn niềm tin

– – – – – –

23.08.2021 – K’Him Fuho