Lang Thang 😘


Lang Thang 😘
- - - - - 
Nay đây mai đó sống lang thang 
Nó sống cuộc đời ngạo thế gian 
Nó thích bình minh trời hừng sáng 
Nó thích chiều buông ánh trăng tàn 
Nó say hoa cỏ giữa đại ngàn 
Cuộc đời bắt nó phải sang trang 
Giám đốc - veston - học làm sang 
Tiền tài danh vọng tựa bọt tan 
Nữa say nữa tỉnh nó mơ màng 
Trả nó cuộc sống lúc cơ hàn 
Chăn bò cắt cỏ trên đồng hoang 
Mò cua bắt cá nướng khoai lang 
Đạp xe quanh co lũy tre làng 
Tạt lon thả diều cười giòn tan 
Ung dung tự tại ngạo thế gian 😘
- - - - - - 
10.10.2020 - K’Him