Vu lan !

Mưa ngâu tháng bảy âu sầu
Vu lan báo hiếu con cầu trong tim
Mẹ cha sức khoẻ nhiều thêm
Sống lâu trăm tuổi thêm luôn an bình
Bao năm gồng gánh mưu sinh
Mong con khôn lớn cường vinh với đời
Con đây ghi nhớ từng lời
Ngày đêm cố gắng mặc đời gian nan
Con đây sống giữa thế gian
Phong ba bão tố hiên ngang với đời
Con đây là đứa kiệm lời
Nhưng mà mãi nhớ đời này khắc ghi ! 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
19.08.2019. K' Him - KTS. Nguyễn Viết Khim