Mừng Xuân Canh Tý 2020

Mừng Xuân Canh Tý 2020 ❤️
- - - - - - 
Xuân đến bên thềm cả nhà ơi ! 
Mai vàng hé nở đêm qua rồi 
Cành đào sắc thắm báo xuân tới 
Áo hoa xúng xính khắp muôn nơi 

Mùa Xuân đã về trên muôn lối 
Chúc cho cả nhà luôn tấn tới 
Sức khỏe dồi dào, luôn bình an 
Tiền tài đầy túi, phúc an khang 

Một năm vất vả, vượt gian nan 
Bao nỗi lo toan vẫn vững vàng
Rũ bỏ tất cả đón xuân sang 
Vui vẻ hạnh phúc bên xuân vàng !
- - - - - - - 
Xuân Canh Tý 2020 - K’Him - KTS. Nguyễn Viết Khim. 25/01/2020 ( 01 AL)