Ngoại Tôi !

Hai mùa Vu Lan ngoại đã đi xa 
Căn nhà xưa cũ ngày nào còn đó 
Mái ngói đỏ phủ màu thời gian 
Giếng nước sân nhà vắng lặng tiếng ai ?

Cây ổi sau nhà không buồn ra trái 
Gốc mận già hoa vẫn ngát hương 
Con Vàng bệ vệ nằm dài không sủa 
Chú mèo đen cuộn tròn trên ô cửa 

Nhớ ngày thơ bé, đèn dầu theo ngoại 
Bốn giờ sáng, lom khom với luống rau 
Chạy cho kịp chợ, đổi tôm với cá 
Ngày hai nghìn,  cháu bỏ ống heo 

Bà đi rồi, Ông không còn cười nữa 
Mắt đượm buồn ngấn lệ xa xăm 
Con đi xa, tha hương vất vả 
Ngày qua ngày lẻ bóng mình Ông 

Đường xưa lối nhỏ vẫn còn đó 
Con đã lớn không còn thơ nhỏ 
Nơi con về vẫn thơm hoa cỏ 
Vẫn đi tìm hình bóng ngoại xưa ! 
 - - - - - 
15.07.2020 AL - Tặng Ngoại đã xa 

K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim