Nhà Về ! ☺️

Nhà Về ! ☺️
– – – – – – – – 

Thuở bé sống bên ông bà
Bà đi xa mãi bỏ nhà với ông
Con thì có cũng như không !
Bao năm bương chải bằng không lại về

Ngày đi con đã nguyện thề
Công thành danh toại mới về quê xưa
Sài Gòn ngày nắng hay mưa
Bao năm cố gắng vẫn chưa có gì

Người đời còn lắm khinh khi.
Hơn ba mươi tuổi đi không chốn về
Đêm dài một góc nhà thuê
Tay ngang vầng trán lệ nhoà trong tim !

Bôn ba khắp chốn đi tìm
Mười năm cơ nghiệp chìm vào hư không
Đêm đêm thao thức tiếng lòng
Đường xa muôn dặm trông mong nhà về  ❤️

– – – – – – – –
9.08.2021 –  K’Him