Phong Trần

Phong Trần 🥰
– – – – – –
Đời trai phong ba gió bụi trần
Nay đây mai đó thân tự thân
Cơm đường cháo chợ đâu cũng được
Đêm rượu men say cần rượu cần
Bốn Bể là nhà ta với ta
Sương khói vây quanh trắng cả trời
Sơn hà cao vợi đi cứ đi
Đường mây ngọn gió bước cứ bước ❤️
– – – – – –
25.10.2020 – K’Him