Sài Gòn Mưa !

Sài Gòn Mưa ❤️
- - - - - - -
Sáng đầu tuần vội vã trong mưa
Mưa nặng hạt mưa trường trên phố nhỏ
Dòng người vội vã kẻ đón người đưa
Góc sân nhỏ bình yên ai ngồi đó
Ngắm mưa buồn bên song cửa nhỏ
Cà phê đắng với tách trà thơm
Con cu gáy xù mình không thức giấc
Ôi buổi sáng sao mưa buồn như thế !
Buồn chuyện chi mà trời cũng đổ lệ ?
Người quân tử thêm sầu chuyện nhân thế
Cuộc đời là những chuỗi ngày mong manh
Như chiếc lá vẫn nằm im trên cành
Rồi rơi rụng khi mưa buồn ập đến ...
- - - - - - - - - - - -
Sài Gòn Mưa . 11/11/2019
K’Him - KTS. Nguyễn Viết Khim