Sài Gòn Ngày Đông 😘

Sài Gòn cuối tuần ngày đông
Gió se se lạnh nắng hồng ban mai
Phố này vắng lặng bóng ai ?
Vạt mây ngày cũ cùng ai phương nào ?

Lắng nghe lòng mình lao xao
Đông đầy khắp lối rì rào gió đưa
Cà phê giọt đắng giọt thưa
Giọt sầu giọt nhớ người xưa đâu rồi ?

Khói thuốc lẻ bóng đơn côi
Đầu đông lạnh gió tôi say hương trời
Đường dài nặng bước tôi ơi !
Chông gai trắc trở đời ai bồng bềnh

Hôm nay lòng nhẹ buồn tênh
Ngẫm đời của nó chênh vênh thế này
Cà phê đắng, khói thuốc cay
Ngày mai lạc lối có ai bên mình ?
– – – – – –
03.01.2020 . K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim