Sếp Cô Đơn

Sếp Cô Đơn ❤️

Người ta thường nói 
Làm sếp cô đơn 
Nhậu không ai rủ 
Cà phê một mình 
Phì phèo khói thuốc 
Được ngồi phòng riêng 
Bóp đầu bóp tráng 
Từ khuya tới sáng 
Lo lương hàng tháng 
Chiến lược hàng năm 
Khách hàng viếng thăm 
Trăm dâu đầu tằm 
Đôi lúc sếp nằm 
Gác tay lên tráng 
Hay mình dẹp ngang 
Đi làm công sở 
Tối ăn bát phở 
Tụ tập uống bia 
Đêm nằm ngủ khỏe ? 
Nhưng mà sức trẻ 
Việc gì phải ngán 
Thanh niên trai tráng 
Ngang dọc bốn phương 
Cứ lao chiến trường 
Để đời khỏi vương 
Mai này về vườn 
Đào ao nuôi cá 
Bát canh rau má 
Ngồi kể chuyện xưa 
Một thời để nhớ ❣️
 - - - - - --    
12.08.2020 K’Him - KTS. Nguyễn Viết Khim