Sinh Nhật Nó !

Tháng mười một gió bấc đầu đông 
Nó sinh ra bên bếp lửa hồng 
Giữa giọt lệ mừng vui của mẹ 
Giữa tiếng cười hạnh phúc của ba 

Sinh nhật năm nay nó đã già 
Mới đó mà giờ đã hàng ba 
Mấy đứa gọi nó là "chú à ! "
Giật mình mới thấy già quá già ! 

Nữa đời phiêu bạc nơi phương xa
Trong tay chẳng có gì gọi là ...
Nay đây mai đó đời phiêu bạc
Cơm đường cháo chợ rồi cũng qua 

Đường đời vẫn lạc ngoài khơi xa
Bến xưa thuyền cũ ánh trăng già 
Bão tố phong ba nổi chìm nổi 
Sương mờ phủ kín  lối ngang qua 

Thôi thì sinh nhật ta chúc ta 
Sức khoẻ dồi dào dù có già 
Trèo đèo lội suối vượt gian nan 
Thước Tầm vững vàng tiến càng xa 

Năm nay sinh nhật chẳng cần quà 
Bà con bão lũ đang cần ta 
Nhặt mấy câu thơ làm mồi nhậu 
Thay rượu bằng trà ta với ta ! 
- - - - - - - - - - 
24.11.2020 - Sinh nhật K'Him