Browsing Tag: Anh Fu _ ho

Anh Fu_ho ( Phụ Hồ )

Anh Fu _ ho ( Phụ hồ ) – – – – – – – Ơi kìa anh Fu_ ho Sáng sớm đã ra đường Lội bùn và đất đỏ Giữa đại ngàn hoa cỏ Lấy thước kéo đo đo Tay cầm bút vẽ vẽ Miệng cười như đứa trẻ Đầu mơ mơ màng màng […]