Browsing Tag: Cà phe sáng

Cà phê sáng!

Cà phê sáng !  Cà phê sáng đắng nhẹ nhàng Anh ôm đàn hát khúc vàng tình ca Sài Gòn tháng bảy mưa sa Từng giọt huyền, nhẹ thấm qua cuộc đời Cà phê sầu nhỏ ly vơi Đắng môi suy ngẫm dòng đời đã qua Tiền tài phù phiếm xa hoa Làm sao xô […]