Browsing Tag: Cậu Vàng

Cậu Vàng

Lão Hạc sang nhà Ông Giáo, vừa thấy ông giáo, lão báo ngay: Câu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ! Cụ bán rồi ? Bán rồi! Họ vừa bắt xong Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước… Con Vàng thật ra […]