Browsing Tag: chí đời trai

NGÀY MAI TỚI !

NGÀY MAI TỚI !   Lênh đênh airlines chí đời trai Khói thuốc bay bay cả đêm dài Độc bước chân đi ngày mai tới  Mỏi gối chân đau thì mang hài Khát vọng đời trai hà cớ dễ Mặc cho gian khó vẫn miệt mài Dọc ngang ta bước ngày mai tới Cho đến […]