Browsing Tag: chú bé ngày xưa

Chú Bé Ngày Xưa

Chú bé chăn bò  Ngày nào còn đó  Cái thời khốn khó Bữa đói bữa no Cơm ăn không có  Đêm nằm co ro  Chú bé chăn bò  Giờ vẫn còn đó  Cái gì cũng có  Cơm ăn không lo  Nhìn thì giàu có  Trăm thứ phải lo  Trên vai nặng gánh  Cơm no áo […]