Browsing Tag: Đời doanh nhân

Qua Rồi Tuổi Thơ Tôi !

Qua rồi tuổi thơ tôi ! – – – – – Thời gian kia, mi hãy chờ Ta về mặc cả, ta đòi tuổi thơ Còn đâu ôi những ngày mơ Kẽo cà tiếng võng, giấc mơ trưa hè Còn đâu vọng những tiếng ve Mùa hoa phượng đỏ ngày hè chói chang Than hồng […]