Browsing Tag: dòng sông nhỏ

Dòng sông nhỏ!

Đời K’Him như dòng sông nhỏ Uốn lượn quanh co, bèo trôi lững lờ Nước trong xanh biếc hững hờ Xuồng ai thơ thẩn, chiều chiều lưới buông? Mặt nước buồn con cá lặn Đêm ta về lòng nặng một dòng sông Dang tay ôm nước vào lòng Ôm cả dòng sông, xuồng không bến […]