Browsing Tag: làm sếp cô đơn

Sếp Cô Đơn

Sếp Cô Đơn ❤️ Người ta thường nói Làm sếp cô đơn Nhậu không ai rủ Cà phê một mình Phì phèo khói thuốc Được ngồi phòng riêng Bóp đầu bóp tráng Từ khuya tới sáng Lo lương hàng tháng Chiến lược hàng năm Khách hàng viếng thăm Trăm dâu đầu tằm Đôi lúc sếp […]