Browsing Tag: màu sắc trong nội thất

Tìm Tính Cách Chính Bạn Qua Màu Sắc !

ĐỎ trái gió trở trời ?  Màu đầu tiên trong 7 sắc cầu vồng, màu gì mà mang nhiều sắc thái khác nhau, thậm chí trái ngược nhau: Thảm đỏ cho những ngày trọng đại – đỏ mắt tìm những đồng tiền lẻ cuối cùng trong ví, đỏ quá hôm nay ký được hợp đồng […]