Browsing Tag: mưa sài gòn

Sài Gòn Mưa !

Sài Gòn Mưa ❤️ – – – – – – – Sáng đầu tuần vội vã trong mưa Mưa nặng hạt mưa trường trên phố nhỏ Dòng người vội vã kẻ đón người đưa Góc sân nhỏ bình yên ai ngồi đó Ngắm mưa buồn bên song cửa nhỏ Cà phê đắng với tách trà thơm […]