Browsing Tag: Ngoại tôi

Ngoại Tôi !

Hai mùa Vu Lan ngoại đã đi xa  Căn nhà xưa cũ ngày nào còn đó  Mái ngói đỏ phủ màu thời gian  Giếng nước sân nhà vắng lặng tiếng ai ? Cây ổi sau nhà không buồn ra trái  Gốc mận già hoa vẫn ngát hương  Con Vàng bệ vệ nằm dài không sủa  […]