Browsing Tag: Ngoại

Nhớ Ngoại !

NHỚ NGOẠI ❤️ – – – – – – – – – Hôm nay trời nhẹ mưa rào Đường phố thôi động rì rào gió đưa Bao giờ cho đến ngày xưa Sáng trên đồng cạn, võng trưa sau hè Chiều chiều khúc khuỷu rặng tre Đàn bò gặm cỏ, trẻ quê căng diều Còn đâu […]