Browsing Tag: nhà quê

Nó Người Nhà Quê !

Lúc mới từ nhà quê lên thành phố đi học, cứ mỗi một vài tháng nhà lại gởi lên bao gạo, hủ mắm cá cơm… thế là cứ ra chợ Thành Phố mua mớ rau, vài con cá hoặc chút thịt về nấu cơm cả đám cùng ăn chung… cuối tháng hết tiền thì nấu […]