Browsing Tag: Phong Trần

Phong Trần

Phong Trần – – – – – – Đời trai phong ba gió bụi trần Nay đây mai đó thân tự thân Cơm đường cháo chợ đâu cũng được Đêm rượu men say cần rượu cần Bốn Bể là nhà ta với ta Sương khói vây quanh trắng cả trời Sơn hà cao vợi đi […]