Tháng mười hai !

Tháng mười hai ! 
- - - - - - - 
Tháng mười hai đã về bên phố nhỏ 
Chiếc lá sau cùng buông nhẹ bên hiên
Thu qua đông tới chiều lạnh buốt gió 
Mùa đông về làm sầu cả hoa cỏ 

Tháng mười hai giáng sinh về trước ngõ 
Bên giáo đường em đợi chúa ban duyên 
Khúc giao mùa Sài Gòn thay áo mới 
Tìm chút nắng sưởi ấm buổi ban mai 

Tháng mười hai gió lùa qua khe cửa 
Se sắt lòng, lạnh lẽo buổi chiều đông 
Vẫn chờ mong có một vệt nắng hồng
Sưởi mùa đông cho ấm lòng kẻ lạ ! 
- - - - - - - - 
2.12.2019 - K' Him - KTS. Nguyễn Viết Khim