Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Canh Tý đi qua trong bàng hoàng
Đầu năm ăn tết quá khang trang
Cũng chúc sức khoẻ rồi bình an
Cũng chúc tiền tài phúc an khang

Ngờ đâu Co-Vi đến ngỡ ngàng
Da trắng, da màu em đều lan
Làm cả Thế Giới bỗng tan hoang
Việt Nam bao kẻ bỗng cơ hàn

Tân Sửu năm mới lại vừa sang
Co- Vi lại tới phá xóm làng
Hải Dương, Quảng Ninh rồi Hà nội
Gia Lai, Bình Dương, tiến Sài Gòn

Du Xuân Khắp nơi chẳng nể nang
Đất nước ngàn năm chống đô hộ
Vững tin đẩy lùi Co-Vi lan
Chỉ cần ở nhà đừng lang thang

Tân Sửu cả nhà sẽ bình an
Không còn Co-Vít , Co-Vi lan
Ngày mai đất nước sẽ sang trang
Việt Nam mãi mãi sẽ huy hoàng !
– – – – – – – – – – – – 
30/12AL – 11.02/2021 K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim