Mưa Sài Gòn!

Sang rồi tháng bảy ai hay
Mưa ngâu rả rích đêm ngày không thôi
Hôn lên cành lá bồi hồi
Từng hạt kỷ niệm ta ngồi bên hiên
Mưa buồn chi? mưa triền miên
Sài Gòn hoa lệ khẽ nghiêng giọt sầu
Mưa chi tường ướt hoen màu
Con đường lá đổ một màu vàng trơ
Ta ơi! thôi tỉnh mộng mơ
Mưa thì kệ mưa, tỉnh mơ đi cày 
------------
Sài Gòn. 24.07.2019 
K’Him - Nguyễn Viết Khim