Browsing Tag: Nguyễn Viết Khim

Tìm Tính Cách Chính Bạn Qua Màu Sắc !

ĐỎ trái gió trở trời ?  Màu đầu tiên trong 7 sắc cầu vồng, màu gì mà mang nhiều sắc thái khác nhau, thậm chí trái ngược nhau: Thảm đỏ cho những ngày trọng đại – đỏ mắt tìm những đồng tiền lẻ cuối cùng trong ví, đỏ quá hôm nay ký được hợp đồng […]

Mưa Vội Vàng !

Sài Gòn nắng vội đi đâu? Để mưa nặng hạt gieo sầu khắp nơi  Mây đen giăng kín cả trời  Gió lùa khe cửa chơi vơi nỗi buồn  Lệ lòng theo mưa lại tuôn  Mưa ơi ! Cuốn trôi nỗi buồn giúp ta  Ai ngồi đếm hạt mưa sa ? Mưa bao nhiêu hạt lệ […]