Con Trâu Cái Cày và Ông Kiến Trúc Sư!

Con Trâu, Cái Cày và Ông Kiến Trúc Sư !

 

Kìa kìa ông kiến trúc sư.
Vẽ nhà vẽ cửa mà như đi cày.
Đi cày anh vẫn hơn mày.
Anh “ Họ “, anh “ Dí ” cái cày con trâu.
Còn ông thì cứ xù đầu
Vẽ xong lại sửa, nhức đầu không ông!
Thôi thì kiếp sau xin không …?
Làm ông thợ vẽ cà mông suốt ngày.
Ông đây cũng xin đi cày
Cũng “ Họ” cũng “ Dí ” cái cày con trâu !

K’ Him – KTS. Nguyễn Viết khim
– ” Họ ” có nghĩa là ” dừng lại ”
– ” Dí ” có nghĩa là ” rẻ trái ”
Ngôn ngữ giao tiếp giữa người với trâu/bò khi đi cày ” trên đồng cạn, dưới đồng sâu”.

Ảnh sơn dầu: Nguồn internet