Browsing Tag: cõi tạm

Cõi Tạm…

Cõi Tạm !  – – – – – Trần Gian cõi tạm mà thôi Được không có chi mà tôi cưỡng cầu Tiền tài buông bỏ từ lâu Danh vọng cũng gác chẳng cầu thứ chi Sinh ra là đấng nam nhi Đội trời đạp đất màng gì khổ đau Cuộc sống vạn sự muôn […]