Browsing Tag: Miền trung lũ lụt

Đất Mẹ Ơi !

Đêm không ngủ thương về nơi đất mẹ Đang gồng mình chống chọi bão chồng bão Mái nhà tranh cả một đời tạo dựng Lũ tràn về càng quét cả đau thương Nước trắng đồng gió xô ngã hàng cau Ngập mái nhà con trâu già cũng chết Miền trung nghèo lại chất chồng đau […]