Browsing Tag: Mưa Vội Vàng

Mưa Vội Vàng !

Sài Gòn nắng vội đi đâu? Để mưa nặng hạt gieo sầu khắp nơi  Mây đen giăng kín cả trời  Gió lùa khe cửa chơi vơi nỗi buồn  Lệ lòng theo mưa lại tuôn  Mưa ơi ! Cuốn trôi nỗi buồn giúp ta  Ai ngồi đếm hạt mưa sa ? Mưa bao nhiêu hạt lệ […]