Browsing Tag: tự tại

Bình Thản

Mười ba ta bước ra đời Vượt bao thử thách kệ đời bước đi Tiền tài được mất mấy khi Giữ tâm thanh thản uy nghi giữa trời Thong dong tự tại không lời Giản đơn ta sống tự đời sẽ vui Có đau miệng cũng phải cười Mặt không biến sắc người đời không […]