Tiếng Võng Đêm Khuya!

Tiếng Võng Đêm Khuya
Đêm nghe tiếng võng sau hè
Gió hiu hiu thổi hàng tre trong vườn
Lặng im tiếng vọng Khim nghe
Con dế nó gọi, Cuốc hè nó kêu.

Tuổi thơ trên cánh đồng làng
Cùng con diều giấy, đồng vàng lúa thơm
Sáng chiều rổ rá với nơm
Đêm hè sách vở ta ôm đèn dầu

Đông về nước lũ dâng cao
Trèo lên mái ngói ngẹn ngào làng quê
Cuốn trôi cái cầu con đê
Làng quê xơ xác chiều về đìu hiu

Quê nhà một bóng Ngoại chờ
Con đi biền biệt biết giờ nào khôn
Ngoại nay đã xa hoàng hôn
Con còn nhớ mãi cái hồn tuổi thơ

Ước gì mãi là trẻ con
Để không phải lớn mỏi mòn đường xa
Ước gì hát mãi câu ca
Cây đa giếng nước đồng nhà lúa thơm.

                  Nhà ngoại tui

Quảng Ngãi, 22/05/2019 - Nhớ Ngoại 
K' Him - KTS. Nguyễn Viết Khim