Nhớ Ngoại !

NHỚ NGOẠI ❤️
- - - - - - - - -
Hôm nay trời nhẹ mưa rào
Đường phố thôi động rì rào gió đưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Sáng trên đồng cạn, võng trưa sau hè
Chiều chiều khúc khuỷu rặng tre
Đàn bò gặm cỏ, trẻ quê căng diều
Còn đâu bóng ngoại liêu xiêu
Bao năm vất vả sớm chiều nắng mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa
Miếng cơm manh áo, mắm dưa từng ngày
Mong ước con cháu ngày mai
Công danh rạng rỡ, ngày ngày sướng vui
Chiều mưa lòng dạ bùi ngùi
Con đây quyết tiến không lùi ngoại nha
Dù cho bão tố mưa sa
Đường đời vững bước phong ba sá gì ?
Yên lòng ngoại hãy cứ đi !
Con đây luôn nhớ khắc ghi cả đời !!!
- - - - - - - - -
Chủ nhật, 22.09.2019. Nhớ bà ngoại
K’Him - KTS. Nguyễn Viết Khim